This Day in History: 1968-11-01

Op bevel van de Amerikaanse president Johnson staken de Amerikaanse strijdkrachten alle vijandelijkheden tegen Noord-Vietnam om substantiële vredesonderhandelingen mogelijk te maken.