This Day in History: 1968-08-27

Na hun terugkeer uit Moskou geven Dubcek en Svoboda in een radio-uitzending een oppervlakkig verslag van de bijeenkomst daar. De bevolking reageert ongelukkig.