This Day in History: 1968-08-26

De ‘onderhandelingen’ tussen de leiders van de CSSR en de USSR worden afgesloten met de ondertekening van het ‘Protocol van Moskou’ waarin de bezetting van Tsjecho-Slowakije wordt ‘aanvaard’.