This Day in History: 1968-08-23

Brezjnev legt aan de Tsjecho-Slowaakse president Svoboda, die naar Moskou is gebracht, in het Kremlin uit dat er ten tijde van de invasie ‘geen Duitse soldaten op het grondgebied van Tsjecho-Slowakije waren’.