This Day in History: 1968-07-23

Politbureaubesluiten van het SED ‘in verband met de gebeurtenissen in de CSSR’: Bepaling van verdere propaganda offensieven, analyses van de economische ontwikkeling in de CSSR, enz.