This Day in History: 1968-02-12

De Volkskammer past het nieuwe DDR-wetboek van strafrecht toe. Volgens § 213 wordt een illegale grensovergang, de zogenaamde ‘Reublikflucht’, beschouwd als een misdrijf en wordt deze bestraft met maximaal acht jaar gevangenisstraf.