This Day in History: 1964-09-24

Tweede pasovereenkomst laat West-Berlijners toe om het oostelijk deel van de stad te bezoeken