This Day in History: 1964-05-19

Verbod op het Joegoslavische tijdschrift ‘Perspektiven’, dat protesteerde tegen de almacht van de bureaucratie, manipulatie van de arbeidersraden en de zogenaamde dictatuur van de directeuren.