This Day in History: 1963-04-07

Het Joegoslavisch parlement keurt unaniem een ​​nieuwe grondwet goed, Joegoslavië wordt nu de Federale Socialistische Republiek genoemd, Tito wordt tot president gekozen voor het leven.