This Day in History: 1961-10-29

In een gezamenlijke pastorale brief op het feest van Christus de Koning eisen de bisschoppen van de DDR: ‘Laten we de eenheid van de kerk bewaren!’