This Day in History: 1961-08-26

De stadscommandanten van West-Berlijn sluiten de paskantoren die door de DDR-autoriteiten op het terrein van de Reichsbahn zijn ingericht. Het gevolg is dat het binnenstedelijke bezoekersverkeer bijna volledig tot stilstand komt.