This Day in History: 1961-06-03

Chroesjtsjov en Kennedy ontmoeten elkaar in Wenen voor een tweedaagse gedachtewisseling over ontwapeningskwesties en de situatie in Berlijn.