This Day in History: 1956-12-17

In Warschau wordt een overeenkomst gesloten tussen Polen en de Sovjet-Unie over de voortzetting van de stationering van Sovjettroepen op Pools grondgebied.