This Day in History: 1956-11-19

Maarschalk Konstantin Rokossovsky, die eerder onder druk van Gomulka vanuit Polen terug naar Moskou was gestuurd, wordt aangesteld als de nieuwe vice-minister van Defensie van de Sovjet-Unie.