This Day in History: 1956-09-24

In Brussel ondertekenen de ministers van Buitenlandse Zaken van België en de Bondsrepubliek Duitsland een culturele overeenkomst en een staatsverdrag, waarin onder andere wijzigingen van de grens bij Aken zijn vastgelegd.