This Day in History: 1956-07-05

In het literaire tijdschrift ‘Literarni Noviny’ kondigt de Tsjechoslowaakse minister van Onderwijs František Kahuda een verdere ‘zuivering’ van de universiteiten aan van ‘reactionaire elementen.’