This Day in History: 1956-04-26

De presidentiële kanselarij van de DDR kondigt aan gratie aan 88 gevangenen te geven. Dit wordt door president Wilhelm Pieck aangekondigd. Onder de personen die gratie wordt verleend zit de voormalige minister van Justitie, Max Fechner.