This Day in History: 1956-04-06

Voormalig secretaris-generaal van de Poolse Arbeiderspartij (vanaf 1948 Poolse Verenigde Arbeiderspartij) Wladyslaw Gomulka, die sinds 1951 in hechtenis is genomen, wordt vrijgelaten in de loop van de Stalinisatie.