This Day in History: 1956-03-16

Journalist Harrison Salisbury publiceert het eerste artikel in de Verenigde Staten over Chroesjtsjovs ‘geheime toespraak’ in ‘The New York Times’.