This Day in History: 1956-03-07

Het besluit van de Bondsdag om verplichte dienstplicht in de Bondsrepubliek in te voeren, beschrijft ‘Neues Deutschland’ als ‘dicteermacht voor Adenauer.’