This Day in History: 1956-03-04

Walter Ulbricht legt in het SED-partijblad ‘Neues Deutschland’ uit dat Stalin niet tot de ‘klassiekers van het Marxisme’ kan worden gerekend en zich dus distantieert van de ‘persoonlijkheidscultus’ rond Stalin.