This Day in History: 1956-01-28

De verklaring van de deelnemende staten aan het Verdrag van Warschau inzake ‘Vriendschap, Samenwerking en Wederzijdse Bijstand’ wordt in Praag ondertekend; de eenheden van de NVA worden geïntegreerd in de strijdkrachten van het Warschaupact.