This Day in History: 1956-01-19

De voorzitter van de ministerraad van de DDR, Willi Stoph, wordt benoemd in de nieuw gecreëerde functie van minister van Landsverdediging.