This Day in History: 1953-12-13

De ‘Algemene Vereniging van Sovjet-Zonevluchtelingen’ wordt in Bonn opgericht om de belangen van DDR-vluchtelingen te behartigen. Ernst Eichelbaum wordt tot eerste voorzitter gekozen.