This Day in History: 1953-11-25

Gezien de slechte voorzieningssituatie roept DDR-premier Otto Grotewohl de boeren op om hun landbouwproducten sneller te leveren.