This Day in History: 1953-10-09

Met 304 stemmen tegen 148 wordt Konrad Adenauer door de Duitse Bondsdag opnieuw tot kanselier gekozen.