This Day in History: 1953-09-18

De geallieerde Westerse mogendheden bieden de Sovjets aan om vanaf 30 september te stoppen met het eisen van interzonale paspoorten als ze het voorbeeld volgen.