This Day in History: 1953-06-25

Het Centraal Comité van de SED beslist over verdere maatregelen om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren.