This Day in History: 1953-06-20

In de nacht van 20 juni wordt het echtpaar Rosenberg, ter dood veroordeeld wegens atoomspionage voor de Sovjet-Unie, geëxecuteerd in een elektrische stoel in de staatsgevangenis van New York.