This Day in History: 1953-02-25

Gezien het toenemende aantal vluchtelingen waarschuwt de Evangelische Kerk de DDR-leiders voor een catastrofe. De massale uittocht is het gevolg van de toenemende druk op particuliere bedrijven en gedwongen collectivisaties.