This Day in History: 1953-02-18

In een radiotoespraak beschrijft USA commissaris Conant de DDR-regering als een ‘marionettenregime op basis van Sovjetbajonetten.’