This Day in History: 1953-02-14

‘Der Tagesspiegel’ meldt dat in West-Berlijn een kind uit de DDR voor het eerst wordt erkend als een politieke vluchteling die het risico loopt opgenomen te worden in een speciaal kindertehuis.