This Day in History: 1953-01-11

De Volkspolitie sluit twee van de vier grensovergangen tussen de DDR en West-Berlijn. Voortaan kan de grens alleen nog in Staaken en bij de Glienickebrug worden overschreden.