This Day in History: 1953-01-06

De regerende burgemeester van West-Berlijn, Reuter, vraagt ​​kanselier Adenauer om snelle maatregelen voor het snel toenemende aantal DDR-vluchtelingen.