This Day in History: 1950-05-15

In de ‘Hamburger Echo’ staat een brief over de detentieomstandigheden in Bautzen. Op 13 en 31 maart waren er protesten vanwege het slechte voedsel en de onmenselijke detentieomstandigheden.