This Day in History: 1950-01-12

De herinvoering van de doodstraf in de Sovjet-Unie geldt ook voor de Sovjet militaire tribunalen in de DDR.