This Day in History: 1949-10-18

De student en LDP-functionaris Arno Esch wordt op 24 juli 1951 in Moskou gearresteerd en geëxecuteerd.