This Day in History: 1949-05-30

Het III. Volkscongres bevestigt de grondwet van de DDR die op 19 maart 1949 door de Eerste Volksraad is aangenomen.