This Day in History: 1947-07-10

De Alliierter Kontrollrat besluit vrouwen te gebruiken om puin te ruimen – in Berlijn helpen 60.000 ‘puinvrouwen’ de stad weer op te bouwen.