This Day in History: 1946-07-13

De sociaal-democraat Willi Jesse is de eerste senior SED-functionaris die gearresteerd wordt voor zijn kritiek op de gedwongen eenwording van KPD en SPD.