This Day in History: 1942-08-08

In de Sovjet-Unie wordt de Duitse communistische schrijfster Maria Osten tijdens de stalinistische zuiveringen doodgeschoten. Ze wordt in 1957 gerehabiliteerd.