Boeken

Fascinatie DDR

Friso de Zeeuw vertelt over zijn fascinatie voor de DDR. Daarnaast bespreekt en analyseert hij het systeem DDR en het dagelijks leven. Uiteraard passeren de Stasi, Erich en Margot Honecker en de Trabant de revue, evenals de economie, DDR-design, het culturele leven en het fenomeen Ostalgie.

Weinig staten zijn zo drastisch van de aardbodem verdwenen als de Duitse Democratische Republiek (DDR), die kort na de viering van het veertigjarig bestaan in de Bondsrepubliek opging. Dit boek wil de herinnering aan het land levend houden en biedt daartoe aan de ene kant in 21 korte hoofdstukken over allerlei aspecten van het bestaan een overzicht van wel en wee in de DDR. De tweede helft bestaat uit twaalf interviews met Nederlanders die nauwe contacten hadden met dat land, dan wel met voormalige DDR-burgers die op een of andere manier een band hadden met Nederland. Het resultaat is een breed geschakeerd en, mede dankzij de talrijke uitstekende kleuren- en zwart-witillustraties, bepaald fleurig beeld van een staat die in de herinnering steeds grauwer lijkt. Het boek pretendeert geen afgewogen geschiedschrijving te zijn; de presentatie is wat argeloos, op het huisbakkene af. Desondanks biedt het een goede eerste ingang, mede dankzij het register en de verwijzing naar verdere informatie.

Category: Boeken