Als gevolg van het vijfde SED-congres werd op 3 & 4 november 1958 een chemieconferentie gehouden in de Leuna-fabrieken onder leiding van het Centraal Comité v/d SED en de Staatsplanningscommissie.

Als gevolg hiervan werd een chemieprogramma aangenomen, dat een verdubbeling van de chemische productie in 1965 voorzag.