Nieuwe tentoonstelling ‘Leseland DDR’ geopend

Thrillers, sprookjes en science fiction: Afgelopen week is in Huis 22 op de Campus voor Democratie de tentoonstelling ‘Leseland DDR’ van de Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur geopend.

Twintig tentoonstellingspanelen behandelen het thema lezen, boeken en literatuur in de DDR. De tentoonstelling vertelt over politiek ongewenste literatuur, postzendingen die werden doorzocht op verboden boeken en mensen die zich desondanks geen leesverbod lieten opleggen.

De panelen kunnen in mini-formaat als posterset worden besteld tegen een kleine nominale vergoeding. Bovendien worden andere formaten en hun versies in vreemde talen als drukwerk ter beschikking gesteld. De tentoonstelling is een bijdrage aan de cultuurgeschiedenis van de SED-dictatuur en tegelijkertijd een stimulans voor jong en oud om de geschiedenis van de DDR te (her)ontdekken aan de hand van haar literatuur. Het is een tentoonstelling van de Federale Stichting voor de Herwaardering van de SED Dictatuur door Stefan Wolle.

Geef een reactie