SED zamelde miljarden in. Nog steeds komt het geld ten goede aan de oostelijke Bondsstaten

De SED, de blokpartijen en de massaorganisaties van de DDR zoals het FDGB hebben veel geld opgeslagen, duizenden percelen grond, gebouwen en kunstwerken en opgerichte bedrijven. Tot op de dag van vandaag vloeien er miljoenen naar de overheidsbegrotingen. Pas in 2025 mag de pot van de zogeheten SED-activa leeg zijn, waaruit tot nu toe een half miljard euro is uitgekeerd aan de zes oostelijke Bondsstaten, waaronder Berlijn. Wat tot nu toe is gegeven, moet tegen die tijd helemaal zijn uitgegeven.

Foto: Rainer Mittelstedt

Er is een breed scala aan projecten die met het geld worden gefinancierd. Volgens een lijst uit 2021 kon Berlijn onlangs 17 projecten betalen voor in totaal ruim twaalf miljoen euro. Dit varieerde van de renovatie van het openluchtlaboratorium Kaniswall en het herstel van paden in het park aan de Weißen See tot het creëren van kinderdagverblijven: 70 in het kinderdagverblijf in Wuhlheide en 30 in het kinderdagverblijf op Schlosspark.

Brandenburg kan zich ook dingen veroorloven die anders misschien niet zouden worden gefinancierd: een nieuwe tractor voor het Potsdam Hans Otto Theater om decors en rekwisieten te vervoeren, de uitbreiding van een districtsweg bij Pritzwalk (Prignitz), de bouw van een nieuw bezoekerscentrum voor het concentratiekamp Sachsenhausen en de digitalisering van de rechtbanken.

De verdeling van de zogenaamde PMO-fondsen, d.w.z. de ‘activa van de partijen en massaorganisaties van de voormalige DDR’, is gebaseerd op paragraaf 20b van de DDR-partijwet die is aangenomen door de eerste vrij gekozen DDR-Volkskamer (die toen ook de laatste), die tot vandaag voortduurt.

Volgens deze bepaling ‘worden de eigendommen van de partijen en hun gelieerde organisaties, rechtspersonen en massaorganisaties die op 7 oktober 1989 bestonden of die sindsdien hebben vervangen, onder trustee-administratie geplaatst’. De voormalige fondsen van vijf partijen en 18 massaorganisaties worden beheerd door het Federaal Agentschap voor eenwordingsgerelateerde Bijzondere Taken (BvS), oftewel door de voormalige Treuhandanstalt.

Het geld wordt in 1991 verdeeld over de zes Bondslanden volgens het aantal inwoners. Volgens een bestuursakkoord uit 2018 moet ongeveer 60 procent worden gestoken in overheidsinvesteringen of investeringsbevorderende maatregelen om economische herstructurering te bevorderen, de rest dienovereenkomstig voor sociale en culturele projecten.

De BvS verwacht geen nieuwe inkomsten meer. Meest recentelijk, na een eeuwig juridisch geschil, stroomde er in 2020 ongeveer 139 miljoen euro naar hen van het SED-frontbedrijf Novum. Volgens de legende was het een naamloze vennootschap van de Oostenrijkse Communistische Partij.

Een onafhankelijke commissie had getracht het vermogen van partijen en organisaties vast te leggen. uit 2006 kwam iets meer dan 1,6 miljard euro bij elkaar, waarvan bijna 73 procent (1,17 miljard euro) van de SED/PDS.

Geef een reactie