Op welke plek moet monument ter herdenking slachtoffers Communistische Dictatuur Duitsland komen?

Op welke plaats in Berlijn zou het geplande monument ter herdenking en nagedachtenis van de slachtoffers van de communistische dictatuur in Duitsland kunnen worden gerealiseerd? Deze kwestie stond reeds in 2019 centraal op weg naar de verwezenlijking van de Bondsdagresolutie. Om een passende oplossing te vinden, zijn er de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Berlijnse deelstaatpolitiek.

Tot dusver hebben de directeur van de Bondsstichting voor de Herwaardering van de SED-dictatuur, dr. Anna Kaminsky, en de projectcoördinator, Sara Sponholz, kunnen spreken met de voorzitter van de CDU-parlementaire fractie in Berlijn in het Huis van Afgevaardigden, Kai Wegner (CDU), alsmede met de parlementsleden Stefan Förster (FDP-parlementaire fractie Berlijn) en Sven Heinemann (SPD-parlementaire fractie Berlijn).

Op 13 december 2019 besloot de Duitse Bondsdag een centraal gedenkteken op te richten voor de slachtoffers van de communistische tirannie in Duitsland. Hiermee werd het wettelijke kader geschapen voor het creëren van een centrale herdenkingsplaats binnen het diverse en decentrale Duitse landschap van herdenken en herdenken, dat de slachtoffers en vervolgden van de communistische dictatuur in Duitsland herdenkt.

In samenwerking met de Vereniging van Slachtoffers van Communistische Tirannie (UOGK) coördineert de Federale Stichting voor de Herwaardering van de SED-dictatuur de uitvoering van het monument. Een negenkoppige wetenschappelijke adviesraad ondersteunt haar in haar werk. Het op 15 december 2020 gepubliceerde concept is baanbrekend voor de voorbereiding van de ontwerpwedstrijd. Verdere stappen zijn het bepalen van een locatie en het ontwikkelen van het bijbehorende digitale aanbod.

De Unie van Slachtofferverenigingen van Communistische Tirannie (UOKG) en de Federale Stichting voor de Herwaardering van de SED-dictatuur voeren al jaren campagne voor de oprichting van een gedenkteken in het politieke centrum van Berlijn. Al in 2015 keurde de Bondsdag de oprichting goed van een centraal gedenkteken voor de slachtoffers van het communisme in Duitsland.

Tot nu toe herinneren meer dan 900 herdenkingsborden, locaties en musea in Duitsland ons aan de dictatuur in de SBZ en de DDR. De bundel ‘Museen und Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Diktaturen’ toont voorbeelden uit 35 landen van herdenkingsplaatsen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het communisme, dat wordt uitgegeven door de Bundesstiftung Aufarbeitung. De internationale vergelijking maakt duidelijk dat monumenten en gedenktekens die alle misdaden van de communistische dictaturen en hun slachtoffers herdenken, al lang deel uitmaken van de herdenkingscultuur in andere landen.

Het gedenkteken is bedoeld om de slachtoffers van de SED-dictatuur een centraal eerbetoon te geven in het centrum van Berlijn. De exacte locatie zal later dit jaar bekend gemaakt worden.

Geef een reactie