Graag meer respect voor de gebouwen uit het DDR-tijdperk

De planning voor de vernieuwing van de Alexanderplatz in Berlijn lijdt nog steeds onder het feit dat het berust op de sloop van bestaande gebouwen – of wil zegevieren door enorme hoogte.

Fouten in de stadsplanning zijn helaas erg moeilijk te corrigeren – zelfs als ze ernstige gevolgen hebben, zoals de hoogbouwplannen voor de Alexanderplatz. Het is bijna 30 jaar geleden dat architect Hans Kollhoff de stedenbouwkundige prijsvraag voor de herinrichting van Alexanderplatz won. De fataliteit van het ontwerp was dat veel bestaande gebouwen uit het DDR-tijdperk moesten worden gesloopt voor de bouw van maar liefst tien 150 meter hoge wolkenkrabbers. Waaronder het Haus des Reisens, het Haus der Elektroindustrie en het tegenwoordige Hotel Park Inn – allemaal belangrijke getuigenissen van het DDR-modernisme. Respecteren? Geen spoor. Alle eigenaren van onroerend goed kregen evenveel aandacht voor een nieuw bouwplan om de grondwaarde te verhogen.

Het was een geluk dat de oude gebouwen zo goed verhuurd werden dat een nieuw pand voor de eigenaren uit den boze was. Dus de sloopmanie vermeed de Alex. Tot een paar jaar geleden stonden gebouwen als het Haus des Reisens en het voormalige huis van de Berlijnse uitgeverij met het perscafé op de monumentenlijst. Dat klopte, maar niet genoeg. Omdat het voormalige huis van de elektrische industrie, dat het gezicht van de Alexanderstrae kenmerkt als een lang kantoorgebouw en dus behoort tot de bestaande gebouwen die monumentaal zijn, niet onder bescherming werd geplaatst. Volgens de herziene plannen zou het plaats moeten maken voor twee hoogbouw. Dat moet voorkomen worden. Ook moet de bout onder monumentenzorg worden geplaatst om het gehele ensemble te behouden.

Aandacht voor de DDR-architectuur betekent ook dat de nieuwe torens respectvol in het stadsbeeld passen en het zicht op de televisietoren zo min mogelijk belemmeren. Concreet betekent dit dat de torens maximaal 130 in plaats van 150 meter de lucht in mogen steken. Nog beter zou een geheel nieuwe discussie zijn over een gematigd ontwerp van Alexanderplatz.

Geef een reactie