In de DDR hadden autowegen geen nummer

Anders dan in andere Europese landen werden in de DDR in het algemeen geen nummers voor de autosnelwegen gebruikt. Intern zijn echter nummers gebruikt, hoewel er nog geen document is gevonden dat de administratieve basis vormt voor het gebruik van snelwegnummers. Er zijn slechts enkele artikelen in de literatuur en in sommige documenten waarin nummers voor autosnelwegroutes worden gebruikt.

Het vroegste gebruik van nummers voor autosnelwegen in de DDR werd door de auteur gevonden in het document ‘Rundverfügung Nr. 27/51’ van 7 april 1951 van het Brandenburg ‘Archiv für Autobahn- und Straßengeschichte’. Dit gaat over het repareren van de wegen. Er staat in de tekst:

… Met het oog op het Wereldjongerenfestival dat in augustus van dit jaar in Berlijn plaatsvindt, moeten de gebruikte straten dringend worden aangepakt. Als zodanig zijn de volgende wegen voorlopig genoemd: De snelwegen 48, 50 en 51 = Berliner Ring, …”

De aantallen zijn identiek aan de belangrijkste kostenramingen, die intern al van kracht waren ten tijde van de bouw van de Reichsautobahn. Route 48 voor de Westtangente, route 50 voor de Osttangente en route 51 voor de zuidelijke raaklijn.

Een verder gebruik van deze routenummers werd gevonden in een fotomap, die werd verstrekt door de Staatlichen Straßenunterhaltungsbetrieb -Autobahnen- Halle/Saale (SSUB -A- Halle/S.) “Voor uw jarenlange loyaliteit aan de weg en uw offerwerk in ons bedrijf …” werd op 19 november 1957 aan een collega gepresenteerd. Sommige fotografische foto’s geven niet alleen de locatie of het gedeelte van de route aan, maar gebruiken ook de bovengenoemde routenummers na de belangrijkste kostenramingen. De nummers A79 voor de lijn bij Eisenach, A67 voor de lijn Berlijn – Neurenberg en A83 vindt men hier.

Verdere toepassingen van nummers werden gevonden in het tijdschrift ‘Die Strasse’ nr. 4 (1961), p. 213 tot 219 en 223 tot 226. In het artikel ‘Straßenverkehrszählungen in Karl-Marx-Stadt’ van Dipl.-Ing. R. Peschel, dat gaat over de aanwijzing van het wegennet in de districtsstad Karl-Marx-Stadt (vandaag weer Chemnitz). Hier tonen twee illustraties de belangrijkste straatcategorieën van het stedelijk gebied. Aangezien de schetsen verder reiken dan de loop van de autosnelwegen Dresden – Hermsdorfer Kreuz en Karl-Marx-Stadt – Zwickau, zijn deze belangrijkste slagaders natuurlijk ook afgebeeld en zijn ze voorzien van nummers. De route Dresden – Karl-Marx-Stadt draagt het nummer A83, de lijn Karl-Marx-Stadt – Hermsdorfer Kreuz het nummer A80 en de lijn Karl-Marx-Stadt – Zwickau het nummer A84. Deze getallen komen ook overeen met de routenummers na de belangrijkste kostenramingen.

In nummer 4 van het 2e jaar (1962) van het tijdschrift ‘Die Strasse’ publiceert Peschel een paper onder de titel ‘Verkehrsprobleme bei der Anlage von Umgehungsstraßen’. Het onderwerp van het artikel zijn de geplande bypasses van de steden Stollberg (Ertsgebergte), Frankenberg (district Hainichen) en Lübbenau (Spreewald). De schetsen van de geplande nieuwe transportroutes omvatten ook de snelwegen die in de buurt van de steden passeren. Peschel gebruikt hier, zoals in 1961, de aantallen van de belangrijkste kostenramingen van de tijd van de bouw van de lijnen: A84 voor de verbinding Plauen – Karl-Marx-Stadt en A83 voor de verbinding Karl-Marx-Stadt – Dresden. De schets van de stad Lübbenau en zijn omgeving toont ook de omleiding van de lijn naar Dresden van de verbinding Berliner Ring – Forst (- Wroclaw, voorheen Wroclaw), de huidige snelwegdriehoek Spreewald. De ononderbroken verbinding Berliner Ring – Forst draagt het aantal A60, het aantal A65 dat zich aan Dresden vertakt.

In zijn artikel ‘Planung und Klassifizierung städtischer Straßen’ van hetzelfde tijdschrift, nr. 3 (1964), p. 188 tot 195, gebruikt Peschel ook de routenummers die al in 1961 en 1962 werden gebruikt.

Geef een reactie