Volledige observatie van binnenkomst tot vertrek uit de DDR

Op 3 juni 1972, met de ondertekening van de Berliner Vier-Mächte-Abkommens Reiseerleichterungen, werden reisfaciliteiten tussen Oost en West van kracht. In de DDR kreeg de Stasi een centrale controlefunctie.

Tussen 1970 en 1972 ondertekenden de vier belangrijkste zegevierende mogendheden van de Tweede Wereldoorlog, de Volksrepubliek Polen en de twee Duitse staten verschillende overeenkomsten en verdragen die leidden tot politieke versoepeling en praktische verlichting. De Oostverdragen van de BRD met de Sovjet-Unie en Polen (ondertekend op 12 augustus en 7 december 1970) en de Viermachtenovereenkomst over Berlijn (ondertekend op 3 september 1971) vormden de basis voor verschillende binnenlandse Duitse overeenkomsten. Dit waren onder meer de doorvoerovereenkomst en de vervoersovereenkomst, die het reizen voor met name West-Duitsers en West-Berlijners gemakkelijker maakte. Reizigers tussen West-Duitsland en West-Berlijn konden nu grotendeels ongehinderd en zonder een intensieve controleprocedure op doorreis.

Voor de Staatsveiligheidsdienst betekende dit dat de doorvoerroutes nu even intensief moesten worden bewaakt als de grenzen van de DDR om ontsnappingsmogelijkheden te voorkomen. Bijna alle Stasi-service-eenheden werden opgenomen in de planning voor naadloze monitoring van binnenkomst tot vertrek en om misbruik van de doorvoerovereenkomst op te sporen en te voorkomen. Dit had gevolgen voor zowel het ministerie in Berlijn als de districten langs de doorvoerroutes. Het aantal fulltime en niet-officiële medewerkers van de Stasi is in de jaren zeventig aanzienlijk toegenomen. Dit is ook te danken aan de vermeende noodzaak om de nu veel waarschijnlijkere ontmoeting met de ‘klassenvijand’ te beheersen wanneer het aantal immigranten toeneemt.

Voertuigen op doorreis konden niet zomaar worden doorzocht op vluchtelingen zonder gerechtvaardigd vermoeden. Vaak stonden tips van onofficiële medewerkers ontsnappingspogingen in de weg. Voor de fotodocumentatie moesten de vluchtelingen naspelen hoe ze in hun schuilplaatsen werden ontdekt. Vluchtelingen en vluchthelpers werden in de DDR veroordeeld tot gevangenisstraffen.

Geef een reactie