Staatsecretaris ontvangt plannen voor Gedenkteken Communistische Dictatuur

Dinsdag 15 december 2020 is het concept voor het geplande gedenkteken ter herdenking van de slachtoffers van de communistische dictatuur in Duitsland overgedragen aan de staatsminister van Cultuur, Monika Grütters.

BKM had de Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur de opdracht gegeven het project voor te bereiden in nauwe samenwerking met de Unie van Slachtofferverenigingen van Communistische Tirannie (UOKG) en de uitvoering ervan te begeleiden. Het concept voorziet in een gedenkplaats in het centrum van Berlijn, bestaande uit drie elementen: het eigenlijke gedenkteken, een informatiedienst ter plaatse en een digitale documentatie. Naast verdere informatie zal het ook onderwijs- en lesmateriaal bevatten.

Foto’s: Thomas Imo

Geef een reactie